Invitasjon til ope årsmøte og seminar

Tid: 10.februar 2016 kl. 17.00

Stad: Møterom 1 på Statens hus i Lagårdsveien 44 i Stavanger

 

Rogaland Skognæringsforum inviterer til ope årsmøte for alle interesserte onsdag 10. februar på Statens hus i Stavanger. Dagens klimautfordring krev et grønt skifte, og det er skog- og trenæringa i Rogaland klar for. Vi vil ha meir offentlege bygg i tre, betre infrastruktur for skogbruket, meir lokal verdiskaping og fleire arbeidsplassar i dei grøne næringane våre. Kom på seminar for å få vite meir og bli med oss inn i det grøne skiftet!

Ordførere for tre er ein aksjon der ordførarane blir einige om å alltid vurdera kommunale og fylkeskommunale bygg i tre. På den måten kan vi få funksjonelle, klimavenlege bygg som skapar verdiar og arbeidsplassar lokalt. Aksjonen starta i Rakkestad kommune i 2015 og ordføraren der; Ellen Solbrække skal presentera aksjonen for oss.

Rekordstore beløp blir brukt på  infrastrukturen i skogbruket i år, også til glede for andre næringar. Kystskogbruket har laga eit infrastrukturprogram som skal gå over dei neste 25 åra i kystfylkene, dette vil ha mykje å seie for Rogaland som er eit av dei fylka med dårlegast infrastruktur i dag.

 

Program

17.00 Velkommen ved leiar Olaf Gjedrem

17.15 Årsmøte

18.15 Servering av enkel mat og drikke

19.00 Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal: Skog- og trenæringa

19.15 Ellen Solbrække: Ordførere for tre – kommunale og fylkeskommunale bygg i tre

20.00 Helge Kårstad: Kva skal vi gjere for å følgje opp infrastrukturprogrammet            i Rogaland?

20.20 Mikal Nordbø: Riska sagbruk – eit døme på lokal verdiskaping

Innføringskurs i skogbruk

 

kursflyer

 

Les mer om kurset her: innføringskurs flyer

Innføringskurs om skogbruk
Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien “Din skog – dine muligheter”. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov. Målgruppe
Nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin forvalterrolle.Emner for kurset
Inne (kveld 3-4 timer):

 • Skogbruksplanen som verktøy.
 • Forvalteransvar og skogpolitikk.
 • Andre næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.
 • Flerbrukshensyn og skogstandard.
 • Skogens utviklingsfaser og om skogbehandling.
 • Skogbrukets aktører, og hvor skogeiere kan søke råd, veiledning og kompetanse.
 • Skogfondsordningen
 • Tømmerverdi og tømmeromsetning.

Ute (ca 7,5 timer):
Denne kursdelen har som mål å gi grunnleggende svar på spørsmålene: når, hvorfor og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.

 • Skogens utviklingsfaser
 • Hogst
 • Foryngelse
 • Ungskogpleie

Varighet og praktisk info
Innedelen blir på kvedstid dag 1 av kurset. Utedelen blir på dag 2 av kurset og gjennomføres en plass oms passer til deltakerne for at de skal få kortest mulig reiseveg, Ta kontakt for å vite mer.