Monthly Archives: February 2015

Tømmersalg for dummies

Vi har fantastiske vekstvilkår for skog i Rogaland. Noen trearter vokser dobbelt så fort her i forhold til andre steder. Mye av skogen er hogstmoden eller nærmer seg hogstmoden alder, og er dermed på sluttspurten i veksten sin.

… Samtidig ser vi at hogst ofte skjer for tidlig, noe som fører til mindre gevinst for skogeieren. I tillegg ser vi at mange skogeiere ikke planter nytt etter hogst og dermed går glipp av framtidige gevinster.

Derfor har vi utviklet en brosjyre som viser hva det er viktig å være obs på under et tømmersalg. Den ligger her og kan lastes ned gratis.

Brosjyre Dummies guide