pengar veks på tre

penger vokser-WEB

 

  • Produksjonspotensialet er omtrent det dobbelte av landsgjennomsnittet.
  • Ny vår i skogbruket: mykje skog å hente ut framover. Mykje skog ble planta i etterkrigstida, og dette kan vi no byrje å avverke (hauste).
  • Kvaliteten på tømmeret er betre enn landsgjennomsnittet.
  • Verdien femtendobles utover i verdikjeda om vi rekner med møbelproduksjon.

Leave a Reply