Innføringskurs i skogbruk

 

kursflyer

 

Les mer om kurset her: innføringskurs flyer

Innføringskurs om skogbruk
Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien “Din skog – dine muligheter”. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov. Målgruppe
Nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til skogbruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin forvalterrolle.Emner for kurset
Inne (kveld 3-4 timer):

 • Skogbruksplanen som verktøy.
 • Forvalteransvar og skogpolitikk.
 • Andre næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.
 • Flerbrukshensyn og skogstandard.
 • Skogens utviklingsfaser og om skogbehandling.
 • Skogbrukets aktører, og hvor skogeiere kan søke råd, veiledning og kompetanse.
 • Skogfondsordningen
 • Tømmerverdi og tømmeromsetning.

Ute (ca 7,5 timer):
Denne kursdelen har som mål å gi grunnleggende svar på spørsmålene: når, hvorfor og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.

 • Skogens utviklingsfaser
 • Hogst
 • Foryngelse
 • Ungskogpleie

Varighet og praktisk info
Innedelen blir på kvedstid dag 1 av kurset. Utedelen blir på dag 2 av kurset og gjennomføres en plass oms passer til deltakerne for at de skal få kortest mulig reiseveg, Ta kontakt for å vite mer.

Tømmersalg for dummies

Vi har fantastiske vekstvilkår for skog i Rogaland. Noen trearter vokser dobbelt så fort her i forhold til andre steder. Mye av skogen er hogstmoden eller nærmer seg hogstmoden alder, og er dermed på sluttspurten i veksten sin.

… Samtidig ser vi at hogst ofte skjer for tidlig, noe som fører til mindre gevinst for skogeieren. I tillegg ser vi at mange skogeiere ikke planter nytt etter hogst og dermed går glipp av framtidige gevinster.

Derfor har vi utviklet en brosjyre som viser hva det er viktig å være obs på under et tømmersalg. Den ligger her og kan lastes ned gratis.

Brosjyre Dummies guide